close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • GOSPODARKA

 •  

  3. Gospodarka    

       

  3.1  Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej w 2016 r.

   

  Według danych opublikowanych przez singapurskie Ministerstwo Handlu i Przemysłu (Ministry of Trade and Industry, MTI) w 2016 r. wzrost gospodarczy w Singapurze osiągnął wartość 2,0%, co oznacza lepszy wynik w stosunku do 2015 r., kiedy to wyniósł 1,9%.

  Według wstępnych wyliczeń tut. Ministerstwa Przemysłu i Handlu w drugim kwartale 2017 r. PKB Singapuru wzrósł o 2,5% r/r. Wyniki w II kwartale są zatem nieco niższe niż 2,7% wcześniej prognozowane przez ekonomistów. Pomimo tego całościowe wyniki za pierwsze półrocze 2017 r. są powyżej oczekiwań ekonomistów i prognozuje się, że wzrost PKB w 2017 r. powinien przekroczyć 2%. W II kwartale 2017 r. branża produkcyjna wzrosła o 8,0%, co jest wynikiem nieco gorszym od wzrostu o 8,5% w poprzednim kwartale. Głównym motorem wzrostu w branży produkcyjnej były dobre wyniki w sektorze elektronicznym oraz inżynierii precyzyjnej. W singapurskim sektorze budownictwa nastąpił spadek o 5,6% r/r. Na słabe wyniki w tym sektorze wpływ miały zarówno spadki w budownictwie prywatnym jak i państwowym. Sektor usług w II kwartale 2017 r. wzrósł o 1,7 r/r. Na wzrost w tym sektorze największy wpływ miały dobre wyniki w branży transportowej oraz usług biznesowych. W czerwcu 2017 r. index PMI (mierzący aktywność gospodarczą w sektorze produkcyjnym) odnotował wynik 50,9 punktów, co oznacza spadek o 0,1 porównując z wynikiem z maja 2017 r., jednak w dalszym ciągu wynik ten wskazuje na dobrą kondycję sektora produkcyjnego.

  Na koniec 2016 r. stopa bezrobocia (liczona łącznie dla obywateli, rezydentów i obcokrajowców) wyniosła 2,1%, a dla obywateli Singapuru oraz rezydentów 3,0%. Oba te wskaźniki wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim odpowiednio z poziomu 1,9% i 2,8%. W czwartym kwartale odnotowano spadek zatrudnienia w sektorze budowlanym oraz produkcyjnym. W wyniku spadku zamówień w sektorze prywatnym drugi kwartał z rzędu spadło zatrudnienie w budownictwie. W czwartym kwartale zatrudnienie wzrosło natomiast w sektorze usług (w szczególności w hotelarstwie i gastronomii oraz sektorze usług pozostałych). W całym 2016 r. liczba zatrudnionych wzrosła o 16400 osób i wzrost ten był najsłabszy od 2003 r.

   

  Tab. Główne wskaźniki makroekonomiczne.

   Wskaźnik

  2015

  2016

  PKB wartość globalna (w mld SGD*)

  402

  410

  PKB wartość na 1 mieszkańca (w SGD*) według ppp

  69 283

  b.d.

  Tempo wzrostu PKB w %

  1,9%

  2,0%

  Stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI)

  -0,50%

  -0,50%

  Stopa bezrobocia w %

  1,9%

  2,1%

  Wartość obrotów handlu zagranicznego (w mld SGD*)

  913

  869

  Źródło: Ministry of Trade and Industry in Singapore

  * Kurs walutowy SGD za 1 USD (średnia w 2016 r.) = 1,38

   

  3.2  Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym.

   

  Singapur jest krajem członkowskim Światowej Organizacji Handlu (WTO) do początku jej istnienia czyli od 1 stycznia 1995. Singapur jako kraj wyspiarski leżący na przecięciu najbardziej obleganych szlaków morskich świata  tradycyjnie wspiera otwarty, wielostronny, oparty na jasno uregulowanych zasadach system handlu który jest podwaliną założeń Światowej Organizacji Handlu. Kraj był gospodarzem pierwszej Ministerialnej Konferencji WTO w grudniu 1996.

   

  Ważną rolę w polityce zagranicznej Singapuru odgrywa zaangażowanie w prace APEC i ASEAN. Singapur, w którym znajduje się sekretariat Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), jest aktywnym animatorem działalności tego ugrupowania.

   

  W październiku 2015 r. zakończono prace mad tekstem Porozumienia ws. Partnerstwa Transpacyficznego (Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP), pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Meksykiem, Peru, Chile, Japonią, Malezją, Brunei, Wietnamem, Singapurem, Australią i Nową Zelandią, liberalizującego handel towarami i usługami w regionie Azji i Pacyfiku. Partnerzy negocjacji zadeklarowali, że porozumienie będzie miało otwarty charakter i w przyszłości, po spełnieniu warunków, będą mogły do niego dołączyć inne kraje.

   

  Kraje TPP wytwarzają łącznie ok. 40% światowego PKB, są odpowiedzialne za ok. 30% globalnego handlu, odbierają 30% światowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych i skupiają 11% ludności świata, co demonstruje skalę Porozumienia  i jego potencjalny wpływ na gospodarkę światową.

   

  Dla Singapuru podpisanie Umowy TPP ma nie tylko znaczenie ekonomiczne, przynosząc korzyści w postaci liberalizacji handlu oraz dodatkowego pobudzenia wzrostu gospodarczego, lecz również jest celem strategicznym dla zacieśnienia współpracy po obu stronach Atlantyku.

   

  31 grudnia 2015 r. utworzona została Wspólnota Gospodarcza ASEAN (Asean Economic Community, AEC).

   

  Ogłoszenie utworzenia AEC należy oceniać jako zapis woli państw członkowskich tej organizacji do kontynuowania procesu dalszej integracji w wymiarze gospodarczym, niż faktyczne utworzenie Wspólnoty. Rozbieżność interesów poszczególnych państw oraz różnice w poziomie rozwoju powodują, że w najbliższej przyszłości ASEAN nie będzie jednolitym organizmem, prezentującym zgodnie swoje interesy wobec innych partnerów regionalnych i światowych. Nadal trwają prace nad integracją finansową, pozostają bariery administracyjne i pozataryfowe.

   

  Wg. prognoz w 2020 r. PKB wszystkich państw ASEAN osiągnie 4,7 mld USD, a w 2030 r. ASEAN stanie się czwartą największą gospodarką świata. W ciągu najbliższych 10 lat ASEAN stworzy 14 mln nowych miejsc pracy, a wzrost gospodarczy z poziomu 4,6% w roku 2014 osiągnie poziom 7,1% w roku 2025.

   

  3.3      Relacje gospodarcze UE- Singapur.

   

  W październiku 2014 r. Unia Europejska i Singapur zakończyły negocjacje na temat umowy o wolnym handlu (EU-Singapore FTA). Ostatnią częścią porozumienia, jaka została uzgodniona były przepisy dotyczące inwestycji. Wcześniejsze rozdziały zostały parafowane we wrześniu 2013 roku.

   

  Obroty handlowe pomiędzy UE a Singapurem w przeciągu ostatniej dekady dynamicznie rosły, a tylko w latach 2009-2014 wzrosły o ponad 30%. W 2014 r. wzajemne obroty handlowe wyniosły 44,83 mld EUR, a rok ten zakończył się dodatnim dla UE saldem w wysokości 11,7 mld EUR. UE wyeksportowała do Singapuru towary o wartości 28,25 mld EUR, a import z Singapuru do UE wyniósł 16,58 mld EUR. Mimo relatywnie niewielkich rozmiarów swojej gospodarki Singapur jest 15-tym największym partnerem handlowym UE, odpowiadającym za  ponad 25% całego handlu pomiędzy UE a wspólnotą ASEAN. UE jest z kolei trzecim największym partnerem handlowym Singapuru (po Chinach i Malezji, ale przed USA, Japonią, Koreą, czy pozostałymi krajami ASEAN).