close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 20 lutego 2019

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza pierwszy program skierowany do zagranicznych naukowców. Program im. Ulama umożliwia wizyty na polskich uczelniach i w jednostkach naukowych oraz badawczych zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę.

  W ramach Programu NAWA oferuje granty dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i pochodzących z różnych krajów na świecie. Inicjatywa ta da sposobność do nawiązania bądź pogłębienia kontaktów międzynarodowych pomiędzy polskimi a zagranicznymi instytucjami.

   

  Zachęcamy serdecznie wszystkich pracowników polskich uczelni i jednostek naukowych oraz badawczych do informowania zagranicznych partnerów o Programie. Jest to doskonała okazja do zaproszenia specjalistów z priorytetowych dla Państwa dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

   

   

  Kto może aplikować?

   

  Aplikację w Programie składa indywidualny naukowiec, który:

   

  • uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska,
  • nie posiada polskiego obywatelstwa,
  • co najmniej od 2017 r. nie mieszkał, nie pracował ani nie studiował w Polsce.

   

  Warunek nieposiadania obywatelstwa polskiego nie dotyczy osób będących obywatelami polskimi, których pełen cykl studiów doktoranckich sfinansowany został przez Rząd RP; osoby te są uprawnione do udziału w Programie.

   

   

  Jakie działania mogą być realizowane w ramach Programu?

   

  W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

   

  • odbycie pierwszego lub kolejnego stażu podoktorskiego,
  • prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi,
  • pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej,
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

   

  Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, przy czym mogą w nich uczestniczyć członkowie najbliższej rodziny przyjeżdżającego do Polski naukowca, a w przypadku udziału w programie osoby niepełnosprawnej – jej  opiekun. Realizacja pobytów przewidziana jest w okresie od 1 października 2019 do 31 maja 2020.

   

  Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Pionu Programów dla Naukowców: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama

   

  Pytania prosimy kierować do Magdaleny Kowalczyk, koordynatora Programu: magdalena.kowalczyk@nawa.gov.pl

   

  Photo by Louis Reed on Unsplash