close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 1 marca 2019

  W dniu 27 lutego br. odbyło się doroczne spotkanie grupy Polskich Profesjonalistów w Singapurze, która integruje środowisko Polaków aktywnych zawodowo na tym rynku.

  W spotkaniu zorganizowanym w rezydencji Ambasadora RP udział wzięło ponad 40 osób, reprezentujących różne branże i grupy zawodowe. W swoim wystąpieniu ambasador Magdalena Bogdziewicz, przedstawiając priorytety rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą i zadania na lata 2019-2020, odnotowała rosnące zainteresowanie polskiej społeczności w Singapurze działaniami integracyjnymi oraz aktywnością ukierunkowaną na wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski w Singapurze. Inicjatywy społeczne, w tym w wymiarze sportowym, wpisały się w szczególny sposób w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i będą mogą być realizowane także w ramach cyklicznego festiwalu PolandSHIOK.

   

  Podczas spotkania podsumowane zostały działania i projekty zrealizowane z udziałem członków grupy w 2018 r. oraz plany  współpracy z placówką i ZBH PAIH w 2019 r., a także inicjatywy społeczne, w tym plany utworzenia Klubu Polskiego w Singapurze, który zakresem swojej działalności ma objąć zarówno wsparcie działalności zawodowej przedsiębiorców i profesjonalistów, obszar edukacji, jak i aktywność kulturalną.

   

  Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli przedstawiciele Europejskiej Izby Handlowej EuroCham w Singapurze, Federico Donato, Przewodniczący, Nele Cornelis, Dyrektor Zarządzająca oraz Kristina Anguelova, CEEC Project Manager.

   

  Przedstawiciele EuroCham zaprezentowali koncepcję utworzenia regionalnej izby handlowej Europy Środkowo-Wschodniej w Singapurze, która miałaby umożliwić przedsiębiorcom z regionu odpowiednią reprezentację na rynku singapurskim i możliwości , jakie środowiskom przedsiębiorców i kadry zarządzającej zapewnia funkcjonowanie w ramach tej organizacji.

  IMG-2875
  IMG-2860
  IMG-2834