close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

     

  • AKTUALNOŚCI

  • 15 marca 2019

    Ambasador RP w Singapurze Magdalena Bogdziewicz złożyła wizytę na Narodowym Uniwersytecie Singapurskim (NUS), gdzie spotkała się z rektorem tej uczelni prof. Tan Eng Chye. Wśród tematów rozmowy znalazły się zarówno kwestie współpracy NUS z polskimi partnerami, jak i priorytety rozwoju uniwersytetu, który według rankingu Times Higher Education jest najlepszą uczelnią w Azji (22-gą na świecie).

    Ambasador Bogdziewicz omówiła stan polsko-singapurskiej współpracy akademickiej i perspektywy jej dalszego rozszerzenia, zarówno w zakresie kształcenia, jak i badań naukowych, w tym przy uwzględnieniu nowych możliwości wynikających z mechanizmów oferowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej czy w ramach warsztatów naukowych. Rektor Tan wyraził uznanie dla poziomu kształcenia w Polsce, w szczególności specjalistów w dziedzinach nauk ścisłych, wysoko oceniając relacje NUS z Politechniką Warszawska, Szkołą Główną Handlową, Uniwersytetem Jagiellońskim i Politechniką Krakowską. Z programu wymian studenckich między uczelniami polskimi a NUS korzysta corocznie kilkunastu studentów po każdej ze stron.