close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • DYPLOMACJA EKONOMICZNA I HANDLOWA

 •  

  Bilateralna współpraca gospodarcza pomiędzy Polską i Singapurem rozwijana jest przy wykorzystaniu narzędzi dyplomacji ekonomicznej i handlowej.

   

   

  DYPLOMACJA EKONOMICZNA

   

  Działania z zakresu dyplomacji ekonomicznej wchodzą w zakres działalności  Ambasady RP w Singapurze i związane są w szczególności z:

   

  • rozbudową bazy traktatowej i tworzeniem przyjaznego otoczenia prawnego,
  • ochroną praw i interesów polskich podmiotów gospodarczych za granicą,
  • promocją Polski jako wiarygodnego partnera w kontaktach handlowych i inwestycyjnych.

   

  Kontakt:

  Wydział Polityczno-Ekonomiczny Ambasady RP w Singapurze

  Tel.: (65) 6235 9478 ext. 405

  Joanna Dopierała-Konkołowicz, Radca (e-mail: joanna.dopierala-konkolowicz@msz.gov.pl)

   

   

  DYPLOMACJA HANDLOWA

   

  Zadania z zakresu promocji gospodarczej Polski oraz udzielaniem wsparcia indywidualnym przedsiębiorstwom realizowane są przez Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH, funkcjonujące w Singapurze od grudnia 2016 r.

   

  Zakres działalności Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (PAIiH S.A.) określony został ustawą z 7 lipca 2017r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna, która weszła w życie 17 sierpnia 2017r. Zgodnie z nią, PAIiH S.A. jest odpowiedzialna za:

   

  • kreowanie strategii wsparcia eksportu i inwestycji zagranicznych,
  • realizację polityki promocji polskiej gospodarki i oferowanie usług doradczych dla polskich eksporterów i inwestorów,
  • organizowanie zagranicznych misji gospodarczych i targów,
  • tworzenie programów wsparcia dla poszczególnych rynków lub branż ,
  • przygotowywanie dla przedsiębiorców strategii wejścia na zagraniczne rynki,
  • pozyskiwanie wiedzy o kulturze biznesowej danego rynku,
  • dokonywanie rozeznania przepisów i barier regulacyjnych oraz weryfikowanie wiarygodności kontrahentów zagranicznych.

   

  W swej działalności Agencja wykorzystuje sieć nowych zagranicznych biur handlowych (ZBH), których działalność ukierunkowana jest na zindywidualizowane wsparcie dla przedsiębiorcy zainteresowanego ekspansją na danym rynku zagranicznym. Pod względem formalno-prawnym są to jednostki wydzielone ze struktur placówek dyplomatycznych i konsularnych i funkcjonują w oparciu o regulacje państwa goszczącego.

   

  Do zadań ZBH należy m.in.:  

   

  • udzielanie informacji o rynku (analizy, raporty, poradniki),
  • współtworzenie sieci kontaktów z lokalnymi firmami i instytucjami otoczenia biznesowego,
  • organizacja szkoleń dla polskich i zagranicznych firm,
  • weryfikacja partnerów biznesowych,
  • organizacja misji gospodarczych,
  • pomoc we wprowadzeniu produktów na rynek,
  • tworzenie kampanii promocyjnych i medialnych.

   

   

  Kontakt:

  Polska Agencja Inwestycji i Handlu (Zagraniczne Biuro Handlowe)

  12 Marina View #23-10
  Asia Square Tower 2
  Singapore 018961
  Tel.: +65 6584 2298
  Magdalena Smolak, Kierownik Biura (e-mail: magdalena.smolak@paih.gov.pl)
  Anna Tukalska, Business Development Manager (e-mail: anna.tukalska@paih.gov.pl)