""
close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • FIRMA W SINGAPURZE


 •  

  FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
   
  • Działalność prywatna (Sole Proprietorship) – złożona z 1 osoby lub 1 firmy, najprostsza forma, podlega rejestracji zgodnie z Business Registration Act
  • Spółka partnerska (Partnership) – złożona z od 2 do 20 osób, zasady rejestracji podlegają Business Registration Act
  • Spółka z ograniczona odpowiedzialnością (Limited Liability Partnership - LLP) - pozwala na ograniczoną odpowiedzialność przy jednoczesnej elastyczności operacyjnej spółki partnerskiej
  • Spółka komandytowa (Limited Partnership - LP) – pozwala na ograniczoną odpowiedzialnośc prawną partnerów nie biorących aktywnie udziału w zarządzaniu spółką
  • Spółka (Company) - podmiot prawny, większość w Singapurze stanowią prywatne spółki akcyjne (Pte Ltd)
  • Przedstawicielstwo (Branch of a Foreign Company. Representative Office or New Company) – przedstawicielstwa zagranicznych korporacji zajmujące się jedynie działalnością promocyjną w imieniu swoich firm macierzystych, jednocześnie nie mogą bezpośrednio angażować się w bieżącą działalność biznesową na rynku singapurskim. Przedstawicielstwo (Representative Office) może byś otwarte na okres maksymalnie 2 lat.

  Dodatkowe źródła: ACRA, EDB "The Right Start" lub EDB "Setting up a business in Singapore"

   


  REJESTRACJA FIRMY ZAGRANICZNEJ


  W przypadku firmy zagranicznej, pierwszy raz rejestrującej swoją działalność lub rozpoczynającej działalność w Singapurze, konieczne jest skorzystanie z usług miejscowych doradców lub prawników. Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną ( proces) i wymagane jest posiadanie tzw. Singpass wydawanego przez CPF Board. W przeciągu kilku godzin otrzymuje się zwrotną informację, czy nazwa została zaakceptowana. W przypadkach skomplikowanych i wymagających konsultacji urząd zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi w przeciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Nie są akceptowane nazwy, które już występują w Singapurze, lub mogą być uznane za obraźliwe lub wulgarne. Następnie wszystkie firmy rozpoczynające działalność na terenie Singapuru muszą zostać zarejestrowane w Rejestrze Firm ( Registry of Companies and Businesses).

  Ogólne uwagi dotyczące rejestracji:
   
  • Cudzoziemiec przed rejestracją działalności gospodarczej w Singapurze musi posiadać obietnicę wydania pozwolenia na pracę (IPA – In-Priciple Approval Employment Pass), oraz musi posiadać adres zamieszkania w Singapurze, lub visit pass (business) – jeżeli zarządzanie spółka chce się pozostawić miejscowym menedżerom
  • W momencie rozpoczęcia działalności w Singapurze, państwo to nie stosuje żadnych ograniczeń związanych z reinwestowaniem zysków, transferem zysku za granicę, transakcjami na zagranicznych rynkach i giełdach papierów wartościowych. 
  • Prawo Singapurskie określa minimalną wielkości kapitału niezbędnego do założenia spółki - 1S$.
  • Rząd Singapuru nie narzuca inwestorom obowiązku zakupów określonej ilości surowców i półfabrykatów niezbędnych do produkcji na lokalnym rynku.
  • Proces samej rejestracji jest szybki (na ogół 1-2 dni), a koszty wahają się w zależności od kapitału zakładowego (300-1200 S$, czyli ok. 600-2400 PLN).


  Wymagane informacje/dokumenty do rejestracji:

   

  • Nazwa firmy
  • Krótki opis działalności przedsięwzięcia
  • Dane udziałowców - singapurska spółka z.o.o. może mieć od 1 do 50 udziałowców, dopuszczalne jest objęcie 100% udziałów  w spółce przez podmioty zagraniczne
  • Dane kadry zarządzającej - dyrektorzy nie mogą być karani za nadużycia
  • Dane sekretarza spółki - zgodnie z artykułem 171 ustawy o przedsiębiorstwach w Singapurze, każda firma musi mieć sekretarza spółki w ciągu 6 miesięcy od założenia działalności gospodarczej; w przypadku firm zawierających pojedynczego dyrektora/ udziałowcy, ta osoba nie może być uznana za sekretarza spółki; sekretarz spółki musi być osoba będąca rezydentem w Singapurze
  • Zarejestrowany adres firmy - aby zarejestrować firmę, należy podać lokalny adres dla przedsiębiorstwa. Adres nie może być skrzynką (PO box) tylko adresem fizycznym, z powierzchnią mieszkaniową lub komercyjną
  • Umowa i statut spółki - standardowy wzór tych dokumentów do pobrania jako Memorandum and Articles of Association (MAA) na stronie Singapore Company Registrar

   

  PODATKI

   

  Rodzaje podatków płaconych przez firmy:

   

  a) Podatek dochodowy od osób prawnych

   

  • W 2010 roku została wprowadzona aktualna do dziś stawka podatku od osób prawnych w wysokości 17%. Podatek ten opiera się na zasadzie terytorialności, tzn. opodatkowaniu podlega jedynie dochód wypracowany i pochodzący z terytorium Singapuru lub dochód pochodzący spoza terytorium Singapuru, ale otrzymywany w Singapurze. Singapur jest często przedstawiany jako przykład kraju, który poprzez ciągle zmniejszanie stawek podatku dochodowego oraz wprowadzenie różnych zachęt i ulg podatkowych sukcesywnie przyciąga nowe inwestycje zagraniczne. Efektywna stopa tego podatku jest zazwyczaj dużo niższa i jest to zasługą zwolnień i zachęt podatkowych. Start-upy są w Singapurze traktowane na szczególnie preferencyjnych zasadach. Poniższa tabela prezentuje stawki podatku obowiązujące przez pierwsze 3 lata działania startupu. Pierwsze 100 000 SGD jest całkowicie zwolnione z podatku. Rząd Singapuru, biorąc pod uwagę znaczenie małych i średnich firm dla rozwoju gospodarki, wprowadził szereg ulg podatkowych na dochód podlegający opodatkowaniu a szczegóły można znaleźć na stronie IRAS

  • Od stycznia 2003 roku Singapur wprowadził jednopoziomowy system opodatkowania (one-tier corporate transaction). W systemie tym podatek od osób prawnych pobiera się tylko raz na poziomie akcjonariuszy (wspólników).
  • Dywidendy wypłacane w Singapurze są zwolnione od podatku. Podatek ten płaci się raz w roku. Rok podatkowy trwa od stycznia do grudnia.


  b) Podatek dochodowy od osób fizycznych

   

  Wysokość podatku dochodowego ustalona jest progowo. Rząd Singapuru przewiduje ulgi podatkowe dla osób powyżej 55 roku życia, żon oraz osób posiadających dzieci. Podatek dochodowy od osób fizycznych płaci się raz w roku. Rok podatkowy trwa od stycznia do grudnia.

  Szczegółowe dane dotyczące stawek podatku dochodowego od osób fizycznych można znaleźć na stronie IRAS.

   

  c) GST (odpowiednik VAT)

   

  • Obecnie wynosi 7%. Podatkiem GST objęte są wszystkie towary i usługi sprzedawane w Singapurze, z wyjątkiem sprzedaży i najmu ziemi oraz usług finansowych. Zerową stawką GST objęte są towary eksportowane z terytorium Singapuru.

   

  d) Podatki od nieruchomości (property tax)

   

  • Podatek pobierany jest w wysokości 10% – w przypadku nieruchomości wykorzystywanych w celach przemysłowych, handlowych lub na wynajem, lub 4% w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkiwana jest przez właściciela.


  e) Pozostałe podatki

   

   

  Dodatkowe źródła: EDB "Fact Sheet. Singapore's Tax Regime"

   

   

  UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
   

  Istotnym składnikiem kosztów pracy w Singapurze są ubezpieczenia i fundusze społeczne. Przesyłane są do CPF ( Central Provident Fund Board). Pieniądze są wykorzystywane m.in. na edukację, opiekę medyczną oraz zakup mieszkania. 

  Pracownicy podlegają pod jedną z 3 kategorii
   
  • Pracownicy zagraniczni na kontrakcie są zwolnieni z opłat na rzecz CPF
  • Pracownicy zagraniczni posiadający status stałego zamieszkania (PR-permanent residence) muszą odkładać pieniądze na CPF. Przed zakończeniem pobytu w Singapurze mogą ubiegać o zwrot składek
  • Obywatele Singapuru są zobowiązani odkładać fundusze na ubezpieczenia społeczne

   

  Metoda liczenia składek:

   

  • Składka jest podzielona na dwie części, pierwsza jest płacona przez pracodawcę (max 14.5%), druga z pensji pracownika (max 20%). 
  • Składka zależy od wieku, dochodu pracownika. Aby ją obliczyć należy albo skorzystać z kalkulatora na stronie CPF albo sprawdzić tabele składek.

   

  Dodatkowe informacje dotyczące zatrudniania pracowników.