close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • UMOWY DWUSTRONNE

 •  

   

  UMOWY DWUSTRONNE

   

  • Umowa o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji z dnia 3 czerwca 1993 r.

  • Umowa o ruchu bezwizowym z dnia 21 listopada 1998 r.

  • Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem z dnia 4 listopada 2012 r.

  •   Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Singapuru o transporcie lotniczym podpisana 22 maja  2014 r.

   

  Pełne teksty umów dwustronnych dostępne są w bazie traktatowej MSZ.

   

  POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY

   

  •   Porozumienie o współpracy między Krajową Izba Gospodarczą i Singapore Business Federation (SBF), organizacją zrzeszającą izby handlowe działające w Singapurze z dnia 11 października 2007 r.

  •   Porozumienie o współpracy naukowo-technicznej między singapurską Agencją Nauki, Technologii i Badań A*STAR a polskim Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2011 r.

  •   Porozumienie o współpracy pomiędzy NCBR a singapurską Agencją ds. Nauki, Technologii i Badań A*STAR z dnia 31 października 2013 r.

  •   Porozumienie o współpracy między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a singapurską Agencją Nauki, Technologii i Badań A*STAR z dnia 22 maja 2017 r.

  •   Porozumienie o współpracy między Polską Agencją Inwestycji i Handlu a Singapore Business Federation (SBF) z dnia 22 maja 2017 r.

  •   Porozumienie o współpracy między Polską Agencją Inwestycji i Handlu a International Enterprise (IE) Singapore z dnia 22 maja 2017 r.

  •   Porozumienie o współpracy w zakresie wymiany doświadczeń w obszarze innowacji finansowych pomiędzy KNF i Monetary Authority of Singapore z listopada 2017 r.

  •   Porozumienie o współpracy pomiędzy Singapore Institute of Building Ltd. a Wschodnim Klastrem Budowlanym ze stycznia 2018 r.

   

  Po ratyfikacji przez Parlament Europejski Polska objęta zostanie również częścią handlową umowy o wolnym handlu pomiędzy UE i Singapurem (EUSFTA). Pakiet trzech porozumień (Free Trade Agreement, Investment Protection Agreement, Partnership and Cooperation Agreement) został podpisany przez przywódców Unii Europejskiej i Singapuru 19 października 2018r. w Brukseli, na marginesie szczytu ASEM. Porozumienia zostały przekazane do akceptacji przez Parlament Europejski i parlamenty narodowe. Umowa o wolnym handlu ma być przedmiotem obrad Parlamentu Europejskiego obecnej kadencji. W przypadku zatwierdzenia, część handlowa porozumień wejdzie w życie najprawdopodobniej w II poł. 2019 r. Wejście w życie porozumienia inwestycyjnego będzie uwarunkowane jego ratyfikacją przez parlamenty państw członkowskich.