close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • WSPÓŁPRACA DWUSTRONNA

 •  

   

  Mimo niewielkiego rozmiaru rynku wewnętrznego, Singapur pozostaje jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski w regionie Azji Południowo-Wschodniej.

   

  HANDEL DWUSTRONNY

   

  Pozytywne trendy w wymianie handlowej Singapuru  w 2017 r. nie przełożyły się na dwustronne relacje handlowe z Polską. W wymianie bilateralnej odnotowano dalszy spadek obrotów handlowych do 816 mln USD z 1,3 mld USD w 2016r. Eksport spadł o 390 mln USD (do 242 mln USD), a import  o 94 mln USD (do 575 mln USD).

   

  Tendencja spadkowa utrzymywała się też w 2018 r. W ciągu pierwszych 8 miesięcy 2018 r. wartość eksportu wyniosła 179,3 mln USD (wzrost o 0,8% r/r), a importu 334,2 mln USD (spadek o 19% r/r). Spadek dwustronnych obrotów handlowych wynika przede wszystkim z przedłużającej się dekoniunktury na rynku ropy naftowej i znacznego ograniczenia inwestycji w infrastrukturę morską,  statki oraz platformy wiertnicze. Tradycyjnie, jednostki pływające były główną pozycją w handlu dwustronnym Polski z Singapurem (ponad 80% polskiego eksportu i 35% polskiego importu).

   

  W celu poprawy obrotów handlowych niezbędna jest dalsza dywersyfikacja struktury handlu. Choć wciąż liderem w eksporcie do Singapuru pozostają jednostki pływające, ich udział spadł do 33%. Pozostałe największe kategorie eksportowe stanowią też maszyny i urządzenia mechaniczne (25%), metale nieszlachetne (11%), produkty mineralne (7%) oraz produkty rolno-spożywcze (6%). Po stronie importu dominują maszyny i urządzenia mechaniczne (59%), chemia (15%), jednostki pływające (11%), przyrządy i aparatura optyczna i precyzyjna (11%) oraz tworzywa sztuczne (4%).

   

  TABELA: Wymiana handlowa Polska-Singapur (w mln USD).

   

  Rok

  Eksport

  Import

  Obroty

  Saldo

  2013

  736,3

  953,9

  1 690,2

  -217,6

  2014

  841,7

  922,5

  1 764,2

  -80,8

  2015

  870,2

  1 026,2

  1 896,4

  -156,0

  2016

  632,6

  699,0

  1 331,6

  -66,3

  2017 241,8 574,8 816,7 -333

   

  Źródło: Insigos

   

  Spadek eksportu polskich jednostek pływających do Singapuru stanowi dobrą okazję do dywersyfikacji polskiego eksportu, przy zwiększeniu udziału przede wszystkim maszyn i urządzeń mechanicznych, przyrządów precyzyjnych, czy mebli w bilateralnej wymianie handlowej. Do obiecujących nowych obszarów współpracy należy również sektor budowlany oraz eksport polskich materiałów budowlanych do Singapuru. Nad zacieśnieniem współpracy w tej branży prowadzone są prace przez przedstawicieli polskiego Ministerstwa Infrastruktury oraz organizacje branżowe. Działania te wpisują się m.in. w plany zwiększenia inwestycji infrastrukturalnych przez władze singapurskie. Ponadto, Singapur jest bardzo zainteresowany dywersyfikacją źródeł dostaw żywności, a polskie produkty branży spożywczej mogą konkurować na rynku lokalnym pod względem cenowym i smakowym, w związku z czym mają ogromne szanse na uzupełnienie singapurskiego rynku artykułów spożywczych.

   

  W dalszym zacieśnianiu bilateralnej współpracy we wszystkich wymiarach, w tym przede wszystkim ekonomicznym, turystycznym i wymiany people-to-people kluczowe znaczenie będzie miała decyzja PLL LOT o otwarciu bezpośredniego połączenia lotniczego pomiędzy Warszawą i Singapurem. Regularne rejsy lotnicze zostały uruchomione w maju 2018 r.

   

  INWESTYCJE

   

  Na uwagę zasługuje również rosnące zainteresowanie polskich spółek z branży IT, innowacji finansowych (fintech) oraz e-commerce ekspansją w Singapurze. Część z tych spółek świadczy swoje usługi z Polski. Coraz więcej firm decyduje się jednak na otwarcie w Singapurze swojej siedziby regionalnej (np. RTB House, IgoriaCards, CyberProductivity, Ailleron). Polscy specjaliści IT (programiści) są bardzo cenieni i poszukiwani przez lokalnych pracodawców. Duży potencjał do współpracy istnieje również w zakresie cyberbezpieczeństwa.

   

  Zgodnie z danymi Ministerstwa Handlu i Inwestycji w Singapurze zarejestrowanych jest ok. 100 polskich firm. Obecnie polskie firmy zainwestowały ponad 115 mln USD w Singapurze, natomiast inwestycje singapurskie w Polsce nie przekraczają 25 mln USD (wg NBP).