close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • WSPÓŁPRACA DWUSTRONNA

 •  

   

  Mimo niewielkiego rozmiaru rynku wewnętrznego, Singapur pozostaje jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski w regionie Azji Południowo-Wschodniej.

   

  Handel dwustronny 

   

  W bilateralnym handlu towarami pomiędzy Polską i Singapurem od 2015 r. obserwuje się trend spadkowy. W 2018 r. wartość obrotów handlowych wyniosła 785 mln USD (dla porównania w 2015 r. – 1.896 mln USD), co stanowiło spadek o 3,8% r/r. Spadek był przede wszystkim wynikiem malejącego importu. Eksport z Polski do Singapuru wzrósł do 279 mln USD (o 15,3% w porównaniu z rokiem poprzednim).

   

  Tabela: Wymiana handlowa Polska-Singapur (w mln USD)

  Rok

  Eksport

  Import

  Obroty

  Saldo

  2013

  736,3

  953,9

  1 690,2

  -217,6

  2014

  841,7

  922,5

  1 764,2

  -80,8

  2015

  870,2

  1 026,2

  1 896,4

  -156,0

  2016

  632,6

  699,0

  1 331,6

  -66,3

  2017

  241,8

  574,8

  816,6

  -333

  2018

  278,6

  506

  784,6

  - 227,4

  Źródło: GUS

   

  W celu poprawy obrotów handlowych niezbędna jest dalsza dywersyfikacja struktury handlu. Rozwojowi współpracy handlowej sprzyjać może m.in. podpisanie umowy FTA UE z Singapurem. Do obiecujących kategorii należą m.in. części zamienne dla przemysłu lotniczego (MRO), farmaceutyki i urządzenia medyczne, materiały budowlane, meble oraz artykuły rolno-spożywcze.

   

  Obecnie Polska eksportuje do Singapuru głównie maszyny i urządzenia mechaniczne (28,6%), jednostki pływające (25,1%), produkty mineralne (8,7%), metale nieszlachetne (7,9%), przyrządy i aparaturę optyczną i precyzyjną (7,5%) oraz produkty rolno-spożywcze (6%). W Singapurze kupujemy przede wszystkim maszyny i urządzenia mechaniczne (57%), chemię (14,1%), przyrządy i aparaturę optyczną i precyzyjna (21%) oraz tworzywa sztuczne (3,5%) i jednostki pływające (2,9%).

   

  Dużą dynamikę wzrostu wykazuje natomiast handel usługami. W latach 2014–2017 r. obroty usługowe podwoiły się. Polska wykazuje nadwyżkę w handlu usługami.

   

  Tabela: Handel usługami (w mln USD)

  Rok

  Eksport

  Import

  Obroty

  Saldo

  2014

  129,9

  71,8

  201,7

  58,1

  2015

  141,9

  104,9

  246,8

  37,0

  2016

  164,0

  97,9

  261,9

  66,0

  2017

  263,7

  157,2

  420,9

  106,5

  Źródło: GUS

   

   

  INWESTYCJE

   

  Na uwagę zasługuje również rosnące zainteresowanie polskich spółek z branży IT, innowacji finansowych (fintech) oraz e-commerce ekspansją w Singapurze. Część z tych spółek świadczy swoje usługi z Polski. Coraz więcej firm decyduje się jednak na otwarcie w Singapurze swojej siedziby regionalnej (np. RTB House, IgoriaCards, CyberProductivity, Ailleron). Polscy specjaliści IT (programiści) są bardzo cenieni i poszukiwani przez lokalnych pracodawców. Duży potencjał do współpracy istnieje również w zakresie cyberbezpieczeństwa.

   

  Zgodnie z danymi singapurskiego Ministerstwa Handlu i Inwestycji w Singapurze zarejestrowanych jest ok. 100 polskich firm. Polski biznes zainwestował w Singapurze ok. 115 mln USD.

   

  Pomimo dużej aktywności inwestycyjnej Singapuru w Europie (132 mld USD wg stanu na koniec 2017r.), w ciągu ostatnich lat inwestycje singapurskie w Polsce nie przekraczały 25 mln USD (stan na 2016 r.). Przełomem w bilateralnej współpracy inwestycyjnej była ogłoszona w marcu 2019r. wspólna inwestycja operatora singapurskiego portu PSA International, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz IFM Global Infrastructure Fund w głębinowy terminal kontenerowy w Gdańsku. Wartość inwestycji, w której partner singapurski posiada 40%, wynosi 1,1 mld USD. Inwestycja ta jest największym projektem zrealizowanym dotychczas przez firmę singapurską w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.