close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRACA I POBYT W SINGAPURZE

 • 1 czerwca 2017

  WJAZD I POBYT

   

  Obywatele polscy mogą wjeżdżać do Singapuru i przebywać w nim do 90 dni bez wizy. Wymagana ważność paszportu przy wjeździe wynosi minimum 6 miesięcy. Przy wjeździe na terytorium Singapuru należy mieć bilet powrotny lub na dalszą podróż. Nie ma obowiązku posiadania określonej kwoty pieniędzy na każdy dzień pobytu.

   

  UWAGA: Obywatele RP chcący podróżować po regionie Azji Południowowschodniej na paszportach tymczasowych powinni pamiętać o ważności paszportu (minimum 6 miesięcy) oraz o obowiązku posiadania wiz (w przypadku podróży do Indonezji i Malezji). Ze względu na często zmieniające się przepisy i dużą uznaniowość we wpuszczaniu obcokrajowców posługujących się paszportami tymczasowymi odradzamy podróżowanie po Azji Południowowschodniej na podstawie tych dokumentów.

   

  Informacje ws. możliwości uzyskania pozwolenia na pracę dostępne są na stronie singapurskiego Ministerstwa Pracy: http://www.mom.gov.sg/passes-and-permits

   

  BEZPIECZEŃSTWO

  Zagrożenie przestępczością jest bardzo małe. Prawo jest skrupulatnie przestrzegane i surowo egzekwowane. W Singapurze orzekana jest dodatkowo - również za drobne przestępstwa i wykroczenia, np. wandalizm - kara chłosty. Wprowadzony po zamachach w Paryżu w listopadzie 2015 r. utrzymujący się podwyższony alert bezpieczeństwa nie ma bezpośredniego wpływu na życie obywateli. Należy jednak liczyć się z okresowo zwiększonymi kontrolami na granicy singapursko-malezyjskiej.

   

  ZDROWIE

  Przy wjeździe do Singapuru nie są wymagane żadne świadectwa szczepień. Ubezpieczenia osobowe nie są obowiązkowe, jednak ze względu na bardzo wysokie koszty leczenia szpitalnego lepiej je wykupić. Można to zrobić w renomowanych firmach ubezpieczeniowych działających w Polsce lub po przyjeździe do Singapuru w miejscowych firmach ubezpieczeniowych. Koszt wizyty lekarskiej wynosi od 80 SGD, koszt doby w szpitalu od 300 do 5000 SGD, w zależności od standardu szpitala i pokoju. Singapur ma bardzo dobrze rozwiniętą służbę zdrowia.

  Stałe zagrożenie zakażeniem wirusem dengi, wywołanym ukąszeniami komarów, nakazuje szczególną ostrożność. Informacje dotyczące wirusa, potencjalnych skutków zakażenia, środków zapobiegawczych i działań rządu Singapuru mających ograniczyć jego rozprzestrzenianie można znaleźć na specjalnie utworzonej stronie internetowej. Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia Singapuru można znaleźć wszelkie bieżące i najważniejsze informacje dotyczące również pozostałych zagrożeń.

  W drugiej połowie 2016 r. ostatnim czasie odnotowano przypadki zarażenia wirusem Zika. Zalecamy stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, szczególnie dotyczy to kobiet w ciąży lub planujących zajście w ciążę.

   

  PODRÓŻOWANIE PO KRAJU

  Nie ma ograniczeń w podróżowaniu po kraju. System komunikacji publicznej jest bardzo dobrze rozwinięty. W dni powszednie, o różnych porach dnia, pobierane są opłaty za wjazd samochodem do centrum miasta. Przy wyjazdach samochodem z Singapuru do Malezji należy mieć zatankowane co najmniej 3/4 baku, pod karą grzywny do 500 SGD. Dla samochodów nie zarejestrowanych w Singapurze wprowadzono opłaty za każdy dzień poruszania się po terytorium kraju.

   

  INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

  Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane. Obowiązuje ruch lewostronny. Polskie prawo jazdy jest uznawane do 12 miesięcy pobytu w Singapurze, wymagane jest jednak jego (poświadczone urzędowo) tłumaczenie na język angielski.

   

  CŁO

  Nie ma ograniczeń co do wwozu i wywozu pieniędzy. Należy zadeklarować na granicy gotówkę powyżej kwoty 30 tys. SGD. Zgodnie z singapurskimi przepisami celnymi całkowitym zakazem wwozu objęte są m.in.:

  guma do żucia (z wyjątkiem gumy do żucia w celach leczniczych);

  tytoń do żucia;

  e-papierosy;

  zapalniczki w kształcie pistoletów;

  kontrolowane leki i środki psychotropowe (zasady przywozu leków przepisanych przez lekarza znajdują się na stronie internetowej singapurskiego urzędu badań medycznych - Health Science Authority).

  róg nosorożca i produkty z niego wykonane;

  sztuczne ognie, petardy i inne fajerwerki;

  określone rodzaju środków telekomunikacyjnych

  materiały o charakterze buntowniczym i wywrotowym.

  Aktualna lista zabronionych i kontrolowanych artykułów dostępna jest na stronie internetowej singapurskiego urzędu celnego:

  https://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/controlled-and-prohibited-goods-for-import  

  Przy wwozie z opłat celnych oraz podatku od towarów i usług GST (odpowiednik podatku VAT) zwolnione są przedmioty nowe, prezenty, towary żywnościowe o łącznej wartości nie przekraczającej 600 SGD, a w przypadku pobytu w Singapurze przez mniej niż 48 godzin – 150 SGD. Osoba pełnoletnia może wwieźć do Singapuru bez cła 1 l alkoholu wysokoprocentowego, 1 l wina, 1 l piwa. Zwolnieniu z opłat celnych i podatku GST nie podlegają papierosy (można je wwieźć, ale trzeba zadeklarować ten fakt i opłacić cło oraz podatek). Niezgłoszenie do odprawy celnej towarów objętych cłem i podatkiem GST podlega karze w wysokości do 10000 SGD. Przy wyjeździe z Singapuru można uzyskać zwrot podatku GST za towary zakupione na terenie tego kraju. Podatek ten wynosi 7%. Zwrot podatku przysługuje za towary o określonej łącznej wartości minimalnej zakupione w specjalnie oznakowanych sklepach i wywiezione z terytorium Singapuru w okresie maksymalnie 2 miesięcy od daty zakupu. Przy zakupach towarów w tych sklepach należy przedstawić paszport i wypełnić specjalne formularze.

  Ogólne informacje dla podróżnych, dotyczące przepisów celnych znajdują się na stronie singapurskiego urzędu celnego.

   

  PRZEPISY PRAWNE

  Za posiadanie określonych ilości narkotyków i handel nimi orzekana jest kara śmierci. Za nieobyczajne zachowanie (np. dotknięcie kobiety przez mężczyznę bez jej pozwolenia) grozi kara pozbawienia wolności lub kara cielesna (chłosta). Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między mężczyznami są zagrożone karą pozbawienia wolności.

   

  MELDUNEK

  W kwestionariuszu (w formie białej kartki), który otrzymuje się w samolocie lub w punktach granicznych, należy wpisać miejsce pobytu (nazwa i adres hotelu, w którym podróżny się zatrzyma, lub adres osoby, do której się udaje). Kwestionariusz należy ponownie okazać na granicy przy wyjeździe z Singapuru.

   

  ŚWIĘTA

  Dniami wolnymi od pracy w 2017 roku są: 2 stycznia, 30 stycznia, 14 kwietnia, 1 maja, 10 maja, 26 czerwca, 9 sierpnia, 1 września, 18 października, 25 grudnia. Szczegółowa informacja nt. dni wolnych od pracy dostępna jest na stronie internetowej singapurskiego Ministerstwa Pracy:

  http://www.mom.gov.sg/newsroom/press-releases/2016/0405-singapore-public-holidays-2017

   

  PRZYDATNE INFORMACJE:

  Wszelkie dodatkowe informacje nt. warunków podróżowania w celach turystycznych można znaleźć na stronie http://www.yoursingapore.com/en.html     

  Wymiany dolarów singapurskich na waluty wymienialne można dokonać w bankach oraz licznych oficjalnych kantorach (nie ma możliwości wymiany dolarów singapurskich bezpośrednio z/na polskie złotówki).

  Przy wjeździe do Singapuru zarówno na lotnisku, jak i w portach morskich można otrzymać bezpłatne materiały promocyjne i informatory turystyczne.

  W Singapurze bardzo rygorystycznie przestrzega się utrzymywania czystości w środkach komunikacji miejskiej oraz na terenie całego kraju. Za łamanie tych zaleceń grożą wysokie kary pieniężne, np. za wyrzucenie niedopałków papierosów lub zaśmiecanie w inny sposób ulic i chodników - grzywna w wysokości 500 SGD; za jedzenie i picie w środkach komunikacji miejskiej - grzywna w wysokości 1000 SGD; za palenie papierosów w miejscach zakazanych, np. w pomieszczeniach klimatyzowanych, windach - grzywna w wysokości 500 SGD.

  Urzędy pracują od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku.