close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY OBYWATELSKIE

 • 1 czerwca 2017

   

  Obywatelstwo polskie nabywa się:

   

  • z mocy prawa;
  • przez nadanie obywatelstwa polskiego; – link do zakładki
  • przez uznanie za obywatela polskiego;
  • przez przywrócenie obywatelstwa polskiego. – link do zakładki.

   

  Osoby nieposiadające dokumentów potwierdzających posiadanie obywatelstwa polskiego mogą zwrócić się o ustalenie posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty. – link do zakładki

   

  Obywatel polski traci obywatelstwo polskie wyłącznie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. – link do zakładki

   

   

  Więcej informacji o sposobach nabycia obywatelstwa polskiego oraz procedurze zrzeczenia się obywatelstwa polskiego można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.