close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • TŁUMACZENIA I POŚWIADCZENIA TŁUMACZEŃ

 • 1 czerwca 2017

   

  Konsul dokonuje tłumaczeń z języka polskiego na angielski i z języka angielskiego na język polski. Konsul dokonuje w szczególności tłumaczeń treści powtarzalnych, w zależności od ich treści i objętości, np.:

   

  1. aktów stanu cywilnego
  2. zaświadczeń o niekaralności;
  3. polskich praw jazdy;
  4. innych powtarzalnych dokumentów.

  Konsul poświadcza zgodność tłumaczeń dokumentów z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język angielski. Konsul poświadcza tłumaczenia sporządzone rzetelnie i w sposób czytelny. Do poświadczenia zgodności tłumaczenia nie jest wymagane jego sporządzenie przez tłumacza przysięgłego lub zawodowego. Nie jest wymagane wcześniejsze poświadczenie tłumaczenia w sądzie.

   

  Opłata (za każdą rozpoczętą stronę) zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.– http://bit.ly/2saaNhN

   

  Czas trwania procedury jest uzależniony od ilości przedstawionych dokumentów/stron.

   

  Ważne:

   

  • Tłumaczenia poświadczone przez konsula, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.
  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce, nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.
  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego w Singapurze, wymagają uwierzytelnienia za pomocą pieczęci apostille wydawanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie – link do strony MSZ z Apostille.