close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO I STANU CYWILNEGO

 • 1 czerwca 2017

   

  1. Administracyjna zmiana imienia i nazwiska
  2. Odtworzenie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego
  3. Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  4. Rejestracja urodzenia lub zgonu dla którego nie został sporządzony akt stanu cywilnego
  5. Uznanie w Polsce wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny
  6. Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu małżeństwa w polskim rejestrze stanu cywilnego
  7. Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu urodzenia w polskim rejestrze stanu cywilnego
  8. Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu zgonu w polskim rejestrze stanu cywilnego
  9. Uznanie ojcostwa
  10. Uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego
  11. Uzyskanie (wydobycie) odpisów akt stanu cywilnego i zaświadczeń o stanie cywilnym z urzędu stanu cywilnego w Polsce
  1. Uzyskanie (wydobycie) odpisów akt stanu cywilnego z urzędu stanu cywilnego za granicą
  2. Uzyskanie (wydobycie) zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo na potrzeby małżeństwa w państwie trzecim
  3. Wydanie zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo na potrzeby małżeństwa w Singapurze
  4. Zawarcie małżeństwa przed konsulem
  5. Zawarcie małżeństwa w singapurskim urzędzie
  6. Zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego w Polsce