close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO W SINGAPURSKIM URZĘDZIE

 • 1 czerwca 2017

   

  Związek zawierany przed singapurskim urzędnikiem stanu cywilnego podlega prawu singapurskiemu. W celu uzyskania szczegółowych na ten temat sugerujemy kontakt z lokalnym urzędem.

  Rola polskiego konsula jest w tym wypadku ograniczona do wydania albo udzielania pomocy w uzyskaniu zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim dana osoba może zawrzeć małżeństwo (przed zawarciem związku małżeńskiego) lub na przyjęciu wniosku o transkrypcję (zarejestrowanie) aktu małżeństwa